Základní škola a Mateřská škola, 17. listopadu 4728, Chomutov

Metodické konzultační centrum (MKC)

METODICKÉ KONZULTAČNÍ CENTRUM

Základní škola a Mateřská škola, Chomutov, 17. listopadu 4728 je partnerem projektu
Informační technologie proti bariérám ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami",
který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR a realizátorem je občanské sdružení GENESIA, Most. Projekt byl zahájen 1. 1. 2012 a ukončen bude 31. 8. 2014.

            Od února 2012 bylo na naší škole otevřeno „Metodické konzultační centrum", které nabízí poradenskou a konzultační činnost v oblasti vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, umožňuje prezentaci příkladů dobré praxe, metodických postupů, ukázky učebních, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, odborné literatury, využívání informačních technologií ve vzdělávací praxi s praktickými ukázkami v interaktivní multimediální ICT dílně. Metodické konzultační centrum je určeno především pro pedagogické pracovníky regionu Chomutov, ale je otevřeno i široké veřejnosti – rodičům, neziskovým organizacím, studentům, žákům.

            Projekt „Informační technologie proti bariérám ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami" je zaměřen na zlepšení přístupu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) ke vzdělávání, zejména s využitím informačních technologií (multimédií), a to prostřednictvím dlouhodobě udržitelných aktivit a výstupů v rámci projektu.

Cíle projektu:

  • Základním cílem projektu je zlepšit přístup žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ke vzdělávacím příležitostem v oblastech s využitím moderních technologií
  • Prostřednictvím interaktivní multimediální ICT dílny, která je ve škole vytvořena, využít možnosti nabízené ICT technologiemi pro zvýšení efektivity vzdělávání a zkvalitnění výuky žáků se SVP, a to včetně zpracování výukových opor a audiopomůcek a jejich evaluace ve výukové praxi
  • Prezentovat příklady dobré praxe, a to včetně využití a rozvoje ICT technologií ve výuce
  • Prostřednictvím aktivit metodického konzultačního centra motivovat pedagogické pracovníky k výměně zkušeností z pedagogické praxe se žáky se SVP, k dalšímu odbornému vzdělávání

Více o projektu rádi sdělíme při konzultacích s našimi pracovníky.

 

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu